Sức hút “tam cận, tứ an” đắc lộc bền vững của The Emerald 68